Voorwaarden:

Van der Wagt BV is een gerenommeerde handelsonderneming op het gebied van stalen flenzen, hulpstukken en buizen. Naast onze standaard handelsproducten vervaardigen wij in onze eigen productiehal diverse producten volgens klantspecificatie in iedere gewenste kwaliteit.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorg besteden aan de informatie die via onze website wordt verstrekt, is iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook uitgesloten.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Voor een exemplaar van deze voorwaarden, klik hier.

Industriële– en Handelsonderneming A.van der Wagt BV Inschrijvingsnummer 28014306 bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leiden