Hoewel wij de grootst mogelijke zorg besteden aan de informatie die via onze website wordt verstrekt, is iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook uitgesloten.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Voor een exemplaar van deze voorwaarden,
klik hier.

IndustriŽleĖ en Handelsonderneming A.van der Wagt BV Inschrijvingsnummer 28014306 bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te LeidenVoorwaarden